Afgesloten Hof
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Welkom!
 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
Link naar :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Lyrics - Misty Edwards:
 
"I'm a garden enclosed.
 
A locked garden.
 
A fountain sealed."
 
     "I'm Your Resting Place."  2x
 
 
 
 
 
 
 
 
''"Here, o Lord
have I prepared."
 
"A place for You to dwell."
 
"Here in the reservoir
of me."
 
""That You would dwell
in my heart."
 
"That I would be in You
and You would be in me."
 
 
 
 
 
"That I could fellowship with God."
 
"Here where it is
You and me alone."
 
"'The very Glory of God
On the inside of me."'
 
"' I want to fellowship
with You."'
 
 
 
 
   Here It's You and me alone God
You and me alone
Here it's You and me alone God
You and me alone"
 
 
 
 
 
"I'm Your Resting Place."
 
 
 
 
"For You said that You would
be in me""
 
"' That I would aibe in the vine""
 
 
 
 
"'Christ in me
The hope of my glory."'

"You've hedged me in
with skin all around me."
 
 
 
 
"I'm a garden enclosed
a locked garden"
 
 
 
 
"Life takes place
behind the face."
 
 
 
 "So come into Your garden
Come into Your garden.
 
 
 

"Here O Lord!
Have I prepared a place for You!"

"I'm no longer my own
I'm Your garden"
 
 
 


"I don't want to wasted my time
living on the outside
I'm going to live
from the inside out
I don't want to waste my life
living on the outside
I'm going to live
from the inside out"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

Hier word gesproken over "een hof" en in vers 13 over "een lusthof" en in Hooglied 5 vers 1 over "mijn hof".

En in Hooglied 4:15 word gesproken over "hoven en wateren en stromen" telkens in meervoud.

Een hof is wat God oorspronkelijk voor de mens in gedachten had, zoals we in Genesis leren.

Na de schepping van het heelal en de mens, plante God een hof. En hof of tuin is geen gewone grond, geen plek om zomaar willekeurig iets te planten, ook geen plaats voor landbouwkundige doeleinden. In een tuin kunnen bomen staan, maar niet gelet op de handelswaarde ervan. Het enige waar het in een hof om gaat, zijn bloemen en de bloesems, waarvan men prachtige en exotische boeketten samenstelt.

In deze beeldspraak zien we dus dat het meisje in een geestelijke positie is gekomen waarin zij tot lust en voldoening voor de Heer is. Zij is uiteindelijk tot het besef gekomen dat zij niet voor zichzelf bestaat, maar voor het genot en de bevrediging van haar bruidegom, haar minnaar.  In deze beelden liggen gedachten opgesloten die spreken van een hoge roeping.

Ze was niet zomaar een hof, "maar een afgesloten hof" met daarin "een afgesloten wel" en "een verzegelde bron"

Dat houdt in dat zij er exclusief voor het genoegen  van haar bruidegom en minnaar was. Ze was een hof, geen publieke park. 

Er was maar een persoonlijk die mocht genieten van alle schoonheid van haar geestelijke kenmerken en haar hemelse bekoorlijkheid.

We lezen in Numeri 19:15 dat "elk open vat waarover geen doek gebonden is onrein zal zijn. Een open vat is voor publiek gebruik. Omdat het open is, is het vatbaar voor allerlei ziektes en slechte invloeden.  Wat niet geheel voor de Here Jezus opzij is gezet, staat open voor van alles en nog wat. Wanneer de gelovigen niet zulke  open vaten zouden zijn en afsluitende deksel hadden, zou het werk van de heer veel gemakkelijker zijn.

Ook in deze woorden ligt de gedachte opgesloten dat we onszelf rein en puur moeten bewaren.

 

Een afgesloten hof is zuivere grond, en het reinigende water van de bron is een beeld voor het afgezonderd worden voor de Heer. ook de bronnen in onze hof zijn niet voor publiek gebruik. We moeten het water daaruit niet zomaar overal heen laten stromen.

 

 

Wat uit u opspruit, is een lusthof van granaatappelbomen,

met kostelijke vruchten,

hennabloemen en nardusplanten,

14 nardus en saffraan, kalmus en kaneel,

met allerlei wierookstruiken,

mirre en aloë,

met al de kostbaarste specerijen.

 

Hooglied 4:13 - 14
 
 
Het woord 'opspruiten' verwijst naar planten die opkomen. Door zijn geliefde op deze wijze aan te spreken, wijst de Heer erop dat zij nog vol van kracht is - de kracht die de dood overwint en daarboven uitstijgt in opstandings leven. Een beeld ervan is de bloeiende staf van Aaron.
 
Deze levenskracht wordt vergeleken met een gaarde van granaat appelbomen. De betekenis die in de granaatappel ligt opgesloten, is dat er overvloed aan vrucht is. Zij zit vol voedzame en lekkere zaden. Dit meisje was niet alleen vol van dat leven. Bovendien, al eerder werden haar wangen met granaat appelen vergeleken, die niet alleen vermaard zijn als vrucht maar zich ook onderscheidden door hun schoonheid. Deze gaarde van granaat appelbomen was prachtig en boordevol heerlijke vruchten. Het was een rijke hof met allerlei soorten lekker fruit.
 
Bij de vele planten en bomen die in deze verzen worden genoemd, gaat het telkens om de kleur of om de geur. De geestelijk veranderde bevat  van alles wat mooi is en lekker ruikt. Tegen het einde van vers 14 wordt gesproken over 'wierookstruik ' en 'de kostbaarste specerijen'. Dit laat zien hoe een gelovige welgevallig voor de Heer kan worden.
 
Deze vrucht van genade zijn niet voor een soort alleen, maar van vele soorten en variëteiten.  Niets ontbreek.
- En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te alle tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. - 2 Korintiërs 9:8
 
- Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. 11 Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, - Kolossenzen 1:9-11
 
De vrucht in het eerste gedeelte wijzen op de vrucht van de geest in het leven van de gelovige.
De geur en alles wat er in het tweede gedeelte word genoemderwijst naar de zegeningen en de genade van de heilige Geest.

(Bron: onbekend)

 

 

 

Reacties
Categorieën
Afgesloten Hof!

 

 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgeslotewel,
een verzegelde bron.
 

Link naar:

Een afgesloten Hof

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl