Afgesloten Hof
Welkom!
 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
 
 
 
Link naar:
 
 
 
 
Link naar :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden Lyrics - Misty Edwards:
 
"I'm a garden enclosed.
 
A locked garden.
 
A fountain sealed."
 
     "I'm Your Resting Place."  2x
 
 
 
 
 
 
 
 
''"Here, o Lord
have I prepared."
 
"A place for You to dwell."
 
"Here in the reservoir
of me."
 
""That You would dwell
in my heart."
 
"That I would be in You
and You would be in me."
 
 
 
 
 
"That I could fellowship with God."
 
"Here where it is
You and me alone."
 
"'The very Glory of God
On the inside of me."'
 
"' I want to fellowship
with You."'
 
 
 
 
   Here It's You and me alone God
You and me alone
Here it's You and me alone God
You and me alone"
 
 
 
 
 
"I'm Your Resting Place."
 
 
 
 
"For You said that You would
be in me""
 
"' That I would aibe in the vine""
 
 
 
 
"'Christ in me
The hope of my glory."'

"You've hedged me in
with skin all around me."
 
 
 
 
"I'm a garden enclosed
a locked garden"
 
 
 
 
"Life takes place
behind the face."
 
 
 
 "So come into Your garden
Come into Your garden.
 
 
 

"Here O Lord!
Have I prepared a place for You!"

"I'm no longer my own
I'm Your garden"
 
 
 


"I don't want to wasted my time
living on the outside
I'm going to live
from the inside out
I don't want to waste my life
living on the outside
I'm going to live
from the inside out"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
Een Afgeslotn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
12
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 
 
 
Lees meer...   (7 reacties)
 
 
 
 
 
 
Afgesloten Hof
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 en,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt, en wordt dronken, genoten.
 
Hooglied 4:12-16, 5:1.
 
 

 

 

 

Lees meer...

 

 photo 92fb2099.gif

 

In God je vertrouwen stellen

Lees deze psalm goed door.

De psalm staat vol beloften van God. Beloften dat we veilig zijn bij God, dat ons niets overkomt. De psalmist heeft een groot vertrouwen in een groot God. Dat heeft niets te maken met hoe goed de psalmist is maar alles met hoe goed hij God kent. Als we God kennen zoals de psalmist God heeft leren kennen dan kunnen we niets anders dan vertrouwen op God.

Misschien heb je veel “ja-maar’s” bij deze psalm. Want de woorden van de psalmist zijn erg groot. Niets zal hem overkomen. In alles is Hij veilig in de armen van God. Zo hebben wij dat misschien niet geleerd, we hebben geleerd dat God een eigen wil heeft en doet wat hij ook maar wil. Als Hij vind dat we ziek moeten worden, dan doet Hij dat toch. En dit klinkt heel vroom maar het is een grote leugen.

Als we dit zeggen dan kennen we God niet, dan weten we niet WIE Hij is. Jezus zegt bijvoorbeeld: Als je aardse vader geen steen geeft maar een brood, hoeveel te meer je hemelse Vader. God is een God van liefde en Hij wil ons zegenen, Hij wil ons beschermen. Lees de psalm en zie wat God allemaal wil doen om ons veilig te houden. De psalmist kent het hart van God en zal nooit zeggen: God heeft het nu eenmaal zo gewild. Hij zal altijd vasthouden aan de beloften dat God voor ons wil zorgen.

Maar er zit een “maar” aan. En die “maar” staat in vers 1. Het lijkt wel een beetje op een contract met kleine lettertjes. Voor hen die hun toevlucht in de Heer zoeken. Zij die de Heer als hun schuilplaats willen. Al deze beloften al deze verlangens van God om in ons leven te volbrengen zijn gebaseerd op deze zin. Als wij God als onze schuilplaats zoeken. Dat betekend dat we actief God zoeken als onze rots.

We zoeken in ons leven naar de weg die in de veiligheid van God is. We kunnen niet zomaar deze beloften voor ons nemen en gewoon onze eigen weg gaan. Nee, we moeten actief ons leven in Zijn handen leggen en zeggen: “Vader ik vertrouw op Uw goedheid, ik vertrouw op Uw liefde. In Uw armen ben ik veilig.”

Doe vers 1 en geloof de rest van de psalm. Maak de beslissingen gebaseerd op het eerste vers en geloof dat de Vader van je houdt en je wil beschermen. Het gaat niet om hoe belangrijk je bent in de kerk of op het werk. Het gaat erom in WIE hoop jij?

http://godshart.nl

Reacties

 

  photo 92fb2099.gif

 

Heer, ik geef U mijn hart,

 

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;

met mijn hele hart aanbid ik U.

Al wat binnen in mij is verlangt naar U;

alles wat ik vinden wil is in U.


Heer, ik geef U mijn hart,

ik geef U mijn ziel;

ik leef alleen voor U.

Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta;

Heer, doe uw wil in mij.


Heer, doe uw wil in mij.

 

(Opwekking)Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

O worship the Lord in the beauty of holiness!

 

O worship the Lord in the beauty of holiness!

Bow down before him, his glory proclaim;

with gold of obedience, and incense of lowliness,

kneel and adore him: the Lord is his Name!


Low at his feet lay thy burden of carefulness,

high on his heart he will bear it for thee, comfort thy sorrows,

and answer thy prayerfulness,

guiding thy steps as may best for thee be.


Fear not to enter his courts in the slenderness

of the poor wealth thou wouldst reckon as thine;

truth in its beauty, and love in its tenderness,

these are the offerings to lay on his shrine.


These, though we bring them in trembling and fearfulness,

he will accept for the Name that is dear;

mornings of joy give for evenings of tearfulness,

trust for our trembling and hope for our fear.


O worship the Lord in the beauty of holiness!

bow down before him,

his glory proclaim; with gold of obedience,

and incense of lowliness, kneel and adore him:

the Lord is his Name!

 

John S. B. Monsell

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid

een afgesloten wel,

een verzegelde bron.

 

Hooglied 4:12

 

 

Reacties

 

 

 photo 92fb2099.gif

 

 

Aanbidding

 

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

 

Ik breng U eer, Here mijn God, en buig mij neer aan uw voeten, heilig bent U. (2)

 

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3)

 

Ik aanbid U omdat U mijn redding bent, en mij elke dag draagt. (4)

 

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart, heel mijn ziel,

heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

 

Ik zal de Vader aanbidden als een waarachtige aanbidder, in geest en in waarheid,

want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

 

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)

 

en samen met alle engelen van God, roep ik uit:

Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.

Die was en die is en die komt. (8)

 

  1. Psalm 95:6
  2. Psalm 99:5 NBV
  3. Matteüs 4:10
  4. Psalm 68:20
  5. Markus 12:30
  6. Johannes 4:23,24
  7. Hebreeën 4:16
  8. Openbaring 4:8

DPM

 

 

 

 

 

Reacties
Categorieën
Afgesloten Hof!

 

 
 
 
 
 
Hooglied 4:12:
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
een afgeslotewel,
een verzegelde bron.
 

Link naar:

Een afgesloten Hof

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl